Parkering på Frysja
 • I forbindelse med møter i våre lokaler på Frysja opplever vi til stadighet at besøkende til disse møtene, parkerer foran innganger til kunstnerne. Dette er et gjentagende problem, og vi får mange negative meldinger på dette.
  Vi ber derfor om at det tas hensyn til dette, og at dere opplyser om dette til deres medlemmer.
  I utgangspunktet skal flest mulig parkere på p-plass til NTM.
  På forhånd takk!


  Med vennlig hilsen / Best Regards,

  Inger Karin Lie
  Sekretær

  Norsk Veteranvogn Klubb
  P.O. Box 5379, Majorstuen
  0304 Oslo

  Telefon: +47 23 38 05 10
  Fax: +47 23 38 05 11

  Mailto: n.v.k@online.no
  Web: www.veteranvogn.no

Hei,

For å engasjere deg på denne siden, klikk på en av disse knappene: