Dyre A Ford-bøker med tulleporto.
  • Bestillte to bøker fra MARC til $15. Av en eller annen grunn legger de på $ 31,30 i porto. Dermed utløser det toll og moms i Norge på tilsammen kr 248,-. Det vil si at bøkene kommer på $ 75,( kr 635,-) altså 5 ganger kjøpesummen på 15 dollar.

Hei,

For å engasjere deg på denne siden, klikk på en av disse knappene: