Medlemsmøte torsdag 22 mars kl 1930 på Frysja
  • Anstein Spone stiller på marsmøtet sammen med historikeren Tommy Bråen og forteller om Spritsmugling i forbudstida.
    Mye spøk og spenning. Ref. artikkel i "A"visen nr 3 2017 om Arthur Omre.

Hei,

For å engasjere deg på denne siden, klikk på en av disse knappene: