Medlemsmøtet 25.april er hos Hansen & Krogh AS
  • Medlemsmøtet 25.april er hos Hansen & Krogh AS, en verktøyleverandør (tidligereTingstad)
    Stålfjæra 17, kl. 19.30, vær ute i god tid
    Se siste "A"ktuelt for kart til bedriften.
    Bevertning og mulig kjøp av verktøy mm.
    Kom gjerne i A-modell.

Hei,

For å engasjere deg på denne siden, klikk på en av disse knappene: