Tove Prøsch, Norsk “A”Modell Klubbs ubestridte dronning, døde 14. august.
  • Tove Prøsch, Norsk “A”Modell Klubbs ubestridte dronning, døde 14. august og vil bli bisatt i Haslum krematorium store kapell, torsdeg 27. august kl 14.30.
    I disse Corona-tider er det bare nærmeste familie og inviterte som kan være til stede under seremonien.
    Imidlertid ønsker noen av oss å vise henne en siste ære ved å stille med “A” Ford utenfor krematoriet ved avsluttning av seremonien.
    Har du lyst til å delta med din “A” modell, så møtes vi på Grini Næringspark på Østereås klokken 14.15 og kjører samlet til Haslum krematorium for oppstilling.
    En utfyllende nekrolog kommer selvfølgelig i neste “A”vis.

Hei,

For å engasjere deg på denne siden, klikk på en av disse knappene: