Innkalling til Generalforsamling 26. feb. kl 1930
 • Innkalling til Generalforsamling i Norsk“A” Modell Klubb 26. februar 2015, kl. 1930 presis på Frysja!
  Dagsorden:
  Sak 1: Valg av ordstyrer.
  Sak 2: Godkjenning av dagsorden.
  Sak 3. Årsberetning v/ formannen.
  Sak 4: Revidert årsregnskap v/ kasserer og revisor.
  Sak 5: Forslag til budsjett og aktiviteter v/ kasserer.
  Sak 6: Valg av styre, revisor og valgkomite v/ valgkomiteens formann Halfdan Prøsch.
  Sak 7: Forslag til kontingent for neste år.
  Styret foreslår at kontingenten for 2016 opprettholdes som i dag: 350 kr.
  Sak 8: Innkomne forslag
  Ifølge Vedtektene §8 kan medlemmer møte med skriftlige fullmakter som må fremlegges ved generalforsamlingens åpning.
  NB! Saker som ønskes tatt opp under sak 8 må være mottatt innen onsdag 11. februar av formannen på e-mail. iamiam@online.no, , mobil: 452 78 771 eller post Åsengt 6A, 0480 Oslo.
  Styret den 3. januar 2015.

Hei,

For å engasjere deg på denne siden, klikk på en av disse knappene: